מהו רוחב פס?

 

רוחב הפס המוקצה לכל חבילת אחסון הינו סך המידע העובר בין שרת האחסון אל מחשבי המשתמשים באתר. הכמות המוקצית לכל חבילה הינה הכמות החודשית אשר יכולה לעבור בין שרת האחסון למשתמשי האתר. בתוך ספירת המידע העובר בין השרת למחשבים המשתמשים באתר נכללים: דפים וקבצים באתר האינטרנט, הודעות דואר אלקטרוני וכן תעבורה דרך FTP.

לדוגמה: במידה ובחרתי בחבילה הבסיסית, בעלת ההקצאה של 1GB ויש באתר שלי קובץ של 1MB, אזי יוכלו 1000 משתמשים להוריד קובץ זה בחודש.

בתוך לוח הבקרה לניהול האתר, ניתן לראות את רוחב הפס אשר נצרך בחודש הנוכחי באמצעות הגרף הירוק משמאל ללוח הבקרה.