שפות תיכנת אתר האינטרנט

PHP , PERL ,ASP, ASP.NET הינן שפות תכנות אתרי אינטרנט בהן תומך שרת אחסון  האתרים שלנו.